Monday, July 8, 2013

#TR (Tazkirah Ramadhan) 1

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ....

Dalil wajibnya berpuasa.

Surah al-Baqarah, ayat 18:

Hai orang yang beriman, telah diwajibkan  ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.

ps: perbezaan utama puasa orang beriman atau tidak ialah.... taqwa! Maka, jika kita melakukan perkara yang membawa ancaman kepada taqwa kepada Allah, apa bezanya puasa saya dengan mereka yang bukan Islam? huhu..

Allahu a'lam

No comments: