Wednesday, December 24, 2014

Cerita berkenaan nafsu

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kisah ini dinukilkan oleh Hamza Yusuf (semoga Allah merahmati beliau) dalam sebuah tazkirah.

Lihat pada seekor singa ketika berburu dan buruannya. Ketika mana ia mengejarnya, semua binatang lari bertempiaran. Namun selepas seekor mangsanya berjaya ditangkap, semua binatang dan kumpulan haiwan yang dikejarnya berhenti berlari dan mula meragut makanan masing-masing.

Sunnatullah telah termaktub bahawa sang singa tidak akan menangkap lebih dari keperluannya. Walhal kita manusia sering mengambil lebih dari keperluan kita, dan memberi pelbagai alasan.

Sesungguhnya, manusia adalah binatang yang paling tamak (Aristotle).

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu al-Zubair tatkala di atas mimbar di Mekah dalam kubtahnya, beliau berkata; Wahai manusia sekalian, Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, “Seandainya anak keturunan Adam diberi satu lembah penuh dengan emas niscaya dia masih akan menginginkan yang kedua. Jika diberi lembah emas yang kedua maka dia menginginkan lembah emas ketiga. Tidak akan pernah menyumbat rongga anak Adam selain tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa pun yang mau bertaubat.” (HR. Al-Bukhari No.6438)

“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian dan sekali-kali janganlah syaitan memperdayakan kalian tentang Allah.” (QS. Fatir: 5)