Monday, July 29, 2013

#TR 16

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang...

Surah Yaasin; ayat 47 & 48

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Belanjakanlah sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu," orang kafir itu berkata kepada orang beriman: "Apakah patut kami memberi makan kepada orang yang jika Allah mengkehendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar benar dalam kesesatan yang nyata."

Dan mereka (orang kafir) berkata: "Bilakah janji (hari kebangkitan) itu (terjadi) jika kamu orang yang benar?"

Allahua'lam

No comments: