Tuesday, July 9, 2013

#TR 2

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

What is the difference between a doctor and a scientist? (patchadams)

Di wall muka buku din, ku menjumpai documentary ini.
Jadilah doktor yang berguna kepada Tuhan, dan manusia.
 -restoring humanity-Allahu a'lam


No comments: