Tuesday, July 30, 2013

#TR 17

Dengan Nama Allah yang Ama Pemurah lagi Maha Penyayang...

Surah az-Zumar 29

Allah membuat perumpamaan iaitubseseorang lelaki (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersekutu dalam perselisihan dan seorang hamba sahaya yang dimiliki penuh seorang sahaja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi mereka tidak mengetahui.

Allahu a'lam

No comments: