Tuesday, May 22, 2012

:(

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

'Allahum-man-suril Islam wal Muslimin, na-fii Bosnia..'

No comments: