Friday, June 13, 2014

#surahfeveretbaru

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

Bacaan penuh perasaan. Masuk dengan makna.
Soothing...

No comments: