Friday, May 31, 2013

#sarapan

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ....

sarapan pun dengan komputer. looser looser...

well, mari kita refleksi hadith ke-19 dalam kitab hadis 40 (matan arba'in) imam nawawi.
hadis ini cukup significant untuk minggu ini.
well, ini merupakan tajuk pembentangan hadis bagi usrah minggu ni.
dan saman membacakan hadis ini bila penulis merasa gerun menghadapi exam neurology.
dan ia sekali lagi di baca ketika bayan tabligh di masjid beberapa hari lepas.
dan ia fit dgn decision yang dibuat awal pagi harini.

hadis (ghulam) dari ibnu Abbas, ketika mana sedang menunggang unta bersama Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wa-sallam.

Dari Abu Al ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata : Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda : "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat : Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." (HR. Tirmidzi, ia telah berkata : Hadits ini hasan, pada lafazh lain hasan shahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi : “Hendaklah kamu selalu mengingat Allah, pasti kamu mendapati-Nya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit (susah). Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan”)


ajaib..cukup ajaib dunia ini...

Allahu a'lam

No comments: