Saturday, November 24, 2012

Menjadi?

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

Menjadi seberani Usamah bin Zaid, pada umurnya 18 tahun memimpin tentera Islam atas lantikan Rasulullah menghadapi tentera Romawi

Menjadi sezuhud Umar Abdul Aziz, begitu tawadhu dlm menerima kuasa sebagai seorang khalifah, dan lantas bergerak tanpa menunggu lelah hilang memperbaiki mereka yg di bawahnya.

Menjadi segelisah Umar ibn Al-Khattab, yang merasakan kekhusyukan dan kemanisan menghadapi Rabb berkurang dek sibuk memikirkan permasalahan negara untuk diselesaikan mengikut acuan Ilahi.

Menjadi sefokus Sultan Muhammad al-Fatih, yang pada umur sebelum 30-an telah menawan kota Istanbul, membenarkan hadis Rasulullah akan pembukaan kota tersebut, walaupun sejarah menafikan logik kemampuaannya.

Menjadi seteguh Sultan Abdul Hamid II, pemegang khalifah Islam yang terakhir sehingga kini, sanggup mengorbankan diri dan segala miliknya, untuk kegemilangan Islam.

Ya Allah... la hau lawala quwwata illa-billah

No comments: