Monday, November 26, 2012

Allah is near :)

Dengab Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

No comments: