Thursday, January 26, 2012

kata hikmah ...

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...


"Inna Nuqaddimu qabla junddi qadatana" 

(Sesungguhnya pimpinan kami lebih dulu mengorbankan diri sebelum kami mengorbankan tentera-tentera kami)

 As syahid Dr Abdul Aziz Rantisi.

No comments: