Thursday, October 10, 2013

#rm2

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

Sedih. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Link

Allahu a'lam

No comments: