Friday, July 6, 2012

6 July 2012

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...tergamam menerima berita penarikan diri sahabat perjuangan.
mixed feelings.
ya Allah, teguhkanlah kami di jalan-Mu ini.
ya Allah, Engkau Maha Tahu, maka ku pohon kesejahteraan kawanku itu...

No comments: