Saturday, June 2, 2012

tahan

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

Wahai Majlis Agama, tahanlah abang ini!

Bacaan

No comments: