Monday, April 23, 2012

dakwah itu ...

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

Point of view yg menarik:

Mesej utama dakwah ialah mencetuskan kegembiraan dan keseronokan.


No comments: