Saturday, December 7, 2013

#

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...



ps: bahasa Quran, bahasa sastera.

Allahu a'lam

No comments: