Sunday, February 17, 2013

lowering my gaze

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

May Allah helps me to control my gaze..

Allahu a'lam

No comments: