Saturday, February 18, 2012

'sami' muslim

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

Sedang memikirkan kemungkinan menjadi 'sami' muslim, setelah kepenatan memikirkan isu membina keluarga muslim. Botak (itu ciri yang penting), dan tidak berkahwin.

....

No comments: